Szczęśliwe kury

Doktor Em w hodowli drobiu

  • eliminuje bakterie chorobotwórcze (salmonella, enterokoki, bakterie coli), ograniczając potrzebę stosowania antybiotyków
  • łagodzi skutki zatruć pokarmowych, często wywołanych konserwantami zawartymi w paszach, zwiększa przyswajalność pokarmu
  • poprawia fizyczny stan stada, prowadzi do zmniejszenia liczby upadków
  • wspomaga przerabianie odpadów, pomiotu oraz odcieków w wartościowy nawóz
  • zmniejsza wilgotność ściółki i ogranicza zachodzące w niej procesy gnilne
  • działa antyodorowo, ogranicza emisję amoniaku i siarkowodoru, co prowadzi do zmniejszenia kosztów wentylacji hal